.
.
 
   

Znajdź oferty pracy z Twojego regionu:


Dział praca powstaje przy współpracy z serwisem pracuj.pl oraz serwisem hrk.pl.
 
    Bezpłatna wersja demonstracyjna oprogramowania TEKConsole SC >>>

TRANS-POŁUDNIE - wzrost przychodu o 75 % w 2004 r. >>>

Rohlig Poland sp. z o.o. uruchamia nowe terminale we Francji  >>>

 
     Logistyka
"Pojęcie oraz możliwości kontrolowania ryzyka w systemach logistycznych" - nowy artykuł w bazie wiedzy w dziale Logistyka
[ więcej ... ]
 
 
     Praca
Zarobki w transporcie i logistyce - raport
[ więcej ... ]
 
 
   
Przewodnik po studiach podyplomowych
 
[ więcej ... ]
 
 
     Logistyka
 zintegrowany system planowania...
[ więcej ... ]
 
 
    Ambitne plany dynamicznego rozwoju serwisu wymagają poszerzenia grona redagującego zawartość stron. Pomóż nam współtworzyć stronę.
[ kontakt ... ]
 
 
   
Która z podanych umiejętności jest najistotniejsza w pracy w dziale logistycznym?
znajomość j. obcych
analityczne myślenie
prowadzenie prezentacji
zdolności interpersonalne
umiejętności informatyczne
 
 
    Serwis tworzony jest przez osoby związane z Naukowym Kolem Logistyki Uniwersytetu Gdańskiego (NKL UG)
[ więcej ... ]
 
 
 
Wydawnictwa
Nowości wydawnicze

Przewodnik po studiach podyplomowychNa rynku dostępny jest już Przewodnik Podyplomowy 2004, zawierający ofertę kształcenia podyplomowego dla absolwentów uczelni wyższych - przyszłych menedżerów i specjalistów.

[ więcej ... ]
       
Przewodnik po studiach podyplomowychNa rynku ukazał się Przewodnik Podyplomowy 2003 - czyli kompletna oferta kształcenia podyplomowego dla przyszłych menedżerów i specjalistów.

[ więcej ... ]
       
Makro i mikroekonomczne aspekty wsparcia logistycznego
Mirosław Chaberek
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, GDAŃSK 2002

Zadania logistyczne towarzyszą człowiekowi od zawsze, od zarania dziejów. Są one wszechobecne, zarówno w odniesieniu do pojedynczego człowieka, jak też każdej organizacji: gospodarczej, społecznej, kulturalnej, zdrowotnej, wojskowej. Nie chodzi więc o to, czy zadania logistyczne były, czy nie były realizowane. Istotne jest natomiast jak zadania logistyczne były i są postrzegane.

[ więcej ... ]
       
Rachunek decyzyjny w logistyce zaopatrzenia
Mirosław Chaberek, Andrzej Jezierski, Cezary Mańkowski, Leszek Reszka
Wydawnictwo GWSH, Gdańsk 2002

Zaopatrzenie jest tym rodzajem działalności gospodarczej, która jest odpowiedzialna za zaspokojenie potrzeb materiałowych podmiotu gospodarującego w sposób efektywny ekonomicznie. Oprócz przepływów materiałowych w sferze zaopatrzenia mają również miejsce przepływy informacyjne. Przepływy te mogą przybierać rożne warianty realizacji zadania zaopatrzeniowego, tworząc tym samym problemy decyzyjne typu trade-offs lub make or buy.

[ więcej ... ]
       
Elastyczne łańcuchy dostaw - koncepcje, doświadczenia, wyzwania
Logistics 2002


Prezentowana publikacja jest zbiorem referatów wygłoszonych podczas Międzynarodowej Konferencji Logistycznej LOGISTICS 2002, już szóstej z tego cyklu, która odbyła się w Poznaniu w dniach 14 i 15 maja 2002 r. Konferencja pod hasłem "Elastyczne łańcuchy dostaw - koncepcje, doświadczenia, wyzwania", była prezentacją polskich i zagranicznych doświadczeń w projektowaniu i eksploatacji nowoczesnych łańcuchów dostaw, zdolnych do szybkiej reakcji na zmiany zachodzące w ich otoczeniu.

[ więcej ... ]
       
Podstawy zarządzania zapasami w przykładach
Stanisław Krzyżaniak


Książka ma za zadanie ułatwić i usprawnić dydaktykę związaną z zarządzaniem zapasami w przedsiębiorstwie. Każdy rozdział zawiera podstawowe wiadomości z teorii zapasów, ilustrowanych przykładami i zadaniami do samodzielnego rozwiązania.

[ więcej ... ]
       
Benchmarking jako narzędzie zarządzania logistycznego
Danuta Kisperska-Moroń
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2000

Celem opracowania jest określenie możliwości strategicznej analizy porównawczej oraz dostarczenie praktyce gospodarczej stosownych metodologii i narzędzi. W pracy zaprezentowano zestaw mierników logistycznych, zweryfikowaniu możliwości poddano jego stosowania, określno potrzeby informacyjne procesu benchmarkingu.

[ więcej ... ]
       
Logistyka informacji zarządczej w kontrolingu przedsiębiorstwa
Mirosław Chaberek
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, GDAŃSK 2001

Logistyka informacji zarządczej w kontrolingu przedsiębiorstwa jest wynikiem wieloletnich studiów i badań nad systemami informacyjnymi przedsiębiorstw, planowaniem i budżetowaniem działalności gospodarczej, stosowaniem rachunku kosztów docelowych i rachunku kosztów działań, w odniesieniu do procesów logistycznych. Głównym źródłem inspiracji twórczej w zakresie omawianej w niniejszej pracy problematyki, są doświadczenia pochodzące z bezpośredniej, szerokiej współpracy autora z podmiotami gospodarczymi różnych branż, różnej wielkości i o różnej strukturze kapitałowej.

[ więcej ... ]
       
Modelowanie procesów i systemów logistycznych - cz. I
pod red. Mirosława Chaberka
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, GDAŃSK 2001

Kiedy pod koniec XIX wieku słynny angielski fizyk Lord Kelvin oświadczył, że nie jest w stanie zrozumieć jakiegokolwiek zjawiska, dopóki nie potrafi go przedstawić w postaci modelu, wywołało to wówczas zdziwienie i podejrzenie o jego konserwatywne, nienaukowe podejście. Dziś modelowanie, jako główna konstrukcja myślowa systemowego podejścia, można uznać za jedno z największych osiągnięć metodycznych nauki zarówno na polu badań podstawowych jak i stosowanych. Modelowanie stało się jedynym skutecznym narzędziem poznawczym współczesnych zjawisk społecznych i gospodarczych.

[ więcej ... ]
       


   
logistica.pl 2001,2002