Edukacja admin  

Czas pracy w świetle najnowszych zmian

PROWADZĄCY:

mec. Grzegorz ORŁOWSKI

Doświadczony specjalista w dziedzinie prawa pracy, prawa handlowego i cywilnego. Współautor ekspertyz, ocen i opinii dotyczących projektowanych zmian w prawie pracy (w tym dla Ministerstwa Finansów) oraz programów restrukturyzacji i przekształceń własnościowych wielu firm, wytrawny dydaktyk, członek Rad Nadzorczych spółek kapitałowych. Autor wielu publikacji (w tym 6 książek i serii artykułów m.in. w „Rzeczypospolitej” i „Personelu”)

Dzień 1

A.      Prawna problematyka czasu pracy:

1.      Pojęcie „czasu pracy”

2.      Czas pracy a:

a.       pozostawanie w gotowości do pracy,

b.       czas efektywnej pracy,

c.       czas przestoju,

d.       czas podróży służbowej,

e.       czas dyżuru,

f.         przerwy w pracy.

B.      Wymiar czasu pracy:

C.      Dni wolne od pracy:

D.      Rozkłady czasu pracy:

1.      Tryb ustalania rozkładów czasu pracy,

2.      Obliczanie przeciętnego tygodniowego czasu pracy,

3.      Praca zmianowa,

4.    Harmonogramy czasu pracy.

Dzień 2

E.      Rozliczanie czasu pracy:

F.      Praca w godzinach nadliczbowych:

1.      Pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych,

2.      Warunki i zasady zlecania pracy w godzinach nadliczbowych,

3.      Ograniczenia i zakazy zatrudniania w godzinach nadliczbowych,

4.      Zasady rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych.

G.     Ewidencja czasu pracy

H.      Urlopy i inne usprawiedliwione nieobecności w pracy:

1.      Podstawowe zasady nabywania prawa do urlopu wypoczynkowego, ustalania jego wymiaru oraz udzielania,

2.      Inne urlopy pracownicze

3.      Zwolnienia okolicznościowe,

4.      Urlopy i inne usprawiedliwione nieobecności w pracy a wymiar czasu pracy.

Zajęcia warsztatowe obejmujące prawną problematykę zarządzania czasem pracy polegające na rozwiązywaniu przez uczestników seminarium, pod kierunkiem wykładowców, kazusów. Celem zajęć warsztatowych jest rozwinięcie praktycznych umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów czasu pracy.

Czytaj także:  Spedycja dla logistyków