E-manufacturing
Trendy admin  

E-manufacturing

Współcześnie funkcjonujące systemy informatyczne typu ERP oraz inne aplikacje związane z supply chain są stworzone z myślą o optymalizacji oraz wsparciu dla transakcji dotyczących pojedynczego przedsiębiorstwa lub w najlepszym wypadku pomiędzy przedsiębiorstwem oraz jego strategicznymi, stałymi partnerami handlowymi.

C-commerce wynosi przedsiębiorstwa na wyższy poziom, umożliwiając dużej liczbie firm dynamiczną współpracę online

C-commerce jest marzeniem, wizją SCM, od co najmniej 6 lat, dopiero w 2000 roku stał się rzeczywistością dla niektórych firm. Rozwiązania typu c-c polegają na wzajemnym udostępnianiu informacji, zwykle w określonych odstępach czasu (najczęściej, co tydzień).W 2001 roku wiele firm jest zaangażowanych w pilotowe rozwiązania ( min. CPFR – Collaborative Planning Replenishment, and Forecasting)

Różnicą pomiędzy c-commerce a rozwiązaniami typu e-marketplace jest to,że w pierwszym rozwiązaniu kładzie się nacisk na wymianę danych oraz fakty związane ze strukturą produktów, zaś w drugim najistotniejsze są rozwiązania transakcyjne

Ogólnym celem collaborative commerce jest zmiana paradygmatu relacji pomiędzy przedsiębiorstwami biorącymi udział w łańcuchu dostaw oraz stworzenie istotnie dokładniejszej łatwiej przepływającej informacji, która jest impulsem do uzyskiwania przez łańcuch wartości wyższej sprzedaży oraz zysków

Bez  współpracy (collaboration) system logistyczny często jest krańcowo nieefektywny, zwłaszcza w przypadku niestabilnego popytu  ( bullwhip effect) co w przypadku wolnego i niepełnego przepływu informacji, wymusza posiadanie zapasów buforowych. W systemie opartym o swobodny dostęp przez Internet do informacji na temat poziomu zapasów  w poszczególnych lokalizacjach i poziomu popytu.Partnerzy mogą wspólnie interpretować zmiany rynkowe, co pomaga unikać kosztownego utrzymywania zwiększonych zapasów. W wyniku procesu zwiększania zakresu współpracy relacje typu sprzedający-kupujący zostają zastąpione przez collaborative relationships.Zamiast zamówień od klientów i skierowanych do dostawców pojawiają się wspólne prognozy i replenishment orders (polecenia uzupełnienia zapasów).

Dla producentów  collaborattive commerce oznacza:

 • redukcje poziomu otrzymywanych zapasów;

 • redukcję kosztów dystrybucji, produkcji, zaopatrzenia;

Czytaj także:  Collaborative commerce (c-commerce)

 • poprawę poziomu obsługi klienta oraz kompresję czasu cyklu

 • mniej zmian w zamówieniach , większą ich stabilność i przewidywalność , redukcję backorders  i zwrotów;

Fot. Pixabay