Wydawnictwa admin  

Elastyczne łańcuchy dostaw – koncepcje, doświadczenia, wyzwania

Prezentowana publikacja jest zbiorem referatów wygłoszonych podczas Międzynarodowej Konferencji Logistycznej LOGISTICS 2002, już szóstej z tego cyklu, która odbyła się w Poznaniu w dniach 14 i 15 maja 2002 r. Konferencja pod hasłem „Elastyczne łańcuchy dostaw – koncepcje, doświadczenia, wyzwania”, była prezentacją polskich i zagranicznych doświadczeń w projektowaniu i eksploatacji nowoczesnych łańcuchów dostaw, zdolnych do szybkiej reakcji na zmiany zachodzące w ich otoczeniu.

W tomie zamieszczono 29 referatów. Ich autorzy to przedstawiciele ośrodków akademickich, jednostek badawczo-rozwojowych i praktycy, projektanci rozwiązań, ich użytkownicy w łańcuchach dostaw, a także konsultanci doświadczeni w projektach wdrożeniowych. Przedstawione doświadczenia mają wymiar międzynarodowy. Wśród autorów referatów, obok przedstawicieli polskich ośrodków, są eksperci z Niemiec, Holandii, Wielkiej Brytanii i Rosji. Lektura materiałów konferencyjnych nie tylko przybliży przedstawione trendy, koncepcje i rozwiązania, ale będzie również pomocna w rozwiązywaniu problemów i wdrażaniu indywidualnych rozwiązań logistycznych w polskich przedsiębiorstwach.

Logistics 2002

Czytaj także:  Logistyka informacji zarządczej w kontrolingu przedsiębiorstwa