.
.
 
   

Znajdź oferty pracy z Twojego regionu:


Dział praca powstaje przy współpracy z serwisem pracuj.pl oraz serwisem hrk.pl.
 
    Bezpłatna wersja demonstracyjna oprogramowania TEKConsole SC >>>

TRANS-POŁUDNIE - wzrost przychodu o 75 % w 2004 r. >>>

Rohlig Poland sp. z o.o. uruchamia nowe terminale we Francji  >>>

 
     Logistyka
"Pojęcie oraz możliwości kontrolowania ryzyka w systemach logistycznych" - nowy artykuł w bazie wiedzy w dziale Logistyka
[ więcej ... ]
 
 
     Praca
Zarobki w transporcie i logistyce - raport
[ więcej ... ]
 
 
   
Przewodnik po studiach podyplomowych
 
[ więcej ... ]
 
 
     Logistyka
 zintegrowany system planowania...
[ więcej ... ]
 
 
    Ambitne plany dynamicznego rozwoju serwisu wymagają poszerzenia grona redagującego zawartość stron. Pomóż nam współtworzyć stronę.
[ kontakt ... ]
 
 
   
Która z podanych umiejętności jest najistotniejsza w pracy w dziale logistycznym?
znajomość j. obcych
analityczne myślenie
prowadzenie prezentacji
zdolności interpersonalne
umiejętności informatyczne
 
 
    Serwis tworzony jest przez osoby związane z Naukowym Kolem Logistyki Uniwersytetu Gdańskiego (NKL UG)
[ więcej ... ]
 
 
    
    w naszym słowniku znajduje się 577 pojęc         [ wszystkie pojęcia ]


Logistyka

zintegrowany system planowania, organizowania, kierowania i kontrolowania procesów fizycznych obiegu towarów i ich informacyjnych uwarunkowań, w aspekcie optymalizacji realizowanych działań i celów
(wg. P.Blaik)
Istotę logistyki stanowi czasowo - przestrzenny przepływ materiałów ( ładunków) i informacji. Przepływ ten może być odnoszony do dowolnie wyodrębnionego obszaru. W ten sposób wyróżnieniu podlega logistyka przedsiębiorstwa przemysłowego jako ta część przepływów ładunków i informacji, która związana jest z jego działalnością gospodarczą.
(wg A. Jonca )
Logistyka obejmuje planowanie, koordynacje i sterowanie przebiegiem , zarówno w aspekcie czasu jak i przestrzeni, realnych procesów realizujących przyjęte cele. W szczególności dotyczy to przestrzennego i czasowego :
- rozmieszczenia,
- stanu i
- przepływu
dóbr będących podmiotami tych procesów, a więc ludzi, dóbr materialnych, informacji i ośrodków finansowych.
W przypadku, gdy organizacją jest przedsiębiorstwo produkcyjne, logistyka obejmuje planowanie, kształtowanie, sterowanie i kontrolowanie przepływów materiałów ( surowców, części) i produktów ( półproduktów i produktów finalnych) oraz związanych z nimi przepływów informacji od dostawców do przedsiębiorstwa, wewnątrz przedsiębiorstwa i od przedsiębiorstwa do klientów. Kształtowanie, planowanie, sterowanie i kontrola odnoszą się do wszystkich procesów związanych z tymi przepływami, o ile maja one wpływ na czas i miejsce ich przebiegu
(wg S. Krawczyka )
Logistyka to kształtowanie optymalnych strumieni materiałów i związanych z nimi strumieni informacji w celu zaspokojenia potrzeb w rozpatrywanym obszarze, przy racjonalnych kosztach.
Materiał oznacza tu surowce, półfabrykaty, wyroby finalne, części zamienne i materiały eksploatacyjne.
Obszar ma znaczenie terytorialne (wydział, zakład, region) lub branżowe (przemysł spożywczy, dystrybucja leków itp.) - wg J. Fijałkowskiego

Do opracowania hasła wykorzystane zostały definicje logistyki przedstawione na stronie www.logistykafirm.com
Słownik powstał przy wykorzystaniu materiałów z :
- Council of Logistics Management
- Gospodarka Materiałowa i Logistyka
- APICS
- SOLE
- Manufacturing.net

1

 
   
logistica.pl 2001,2002