Edukacja admin  

Spedycja dla logistyków

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznych wiadomości i umiejętności w zakresie współpracy z zawodowymi spedytorami i przewoźnikami, a także poprawnego wypełniania dokumentów występujących w procesach spedycyjnych i transportowych.

Zajęcia będą miały charakter warsztatów, w czasie których przeprowadzone zostaną casy dotyczące prezentowanych zagadnień. Uczestnicy szkolenia będą mieli również możliwość sprawdzenia własnych umiejętności wypełniania dokumentów spedycyjnych i transportowych, a także wymiany doświadczeń z prowadzącym oraz pozostałymi uczestnikami szkolenia.

Trener prowadzący:

dr Radosław Koszewski, MBA

Pracownik Zakładu Transportu Międzynarodowego i Spedycji w Instytucie Handlu Zagranicznego UG oraz wieloletni trener Ośrodka Doradztwa i Treningu Kierowniczego. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, tytuł Master of Business Administration otrzymał w Central Connecticut State University, którego również był pracownikiem. Odbył także praktykę w dziale logistycznym Winslow Automatics (przemysł lotniczy) w USA. Ukończył szkolenie dla trenerów w prestiżowej szkole biznesu IESE w Barcelonie. Jest współautorem „Podręcznika spedytora” wydanego w 2002 roku przez Polska Izbę Spedycji i Logistyki. Od 5 lat prowadzi szkolenia z dziedziny logistyki i spedycji.

Tematyka szkolenia:

 1. Wprowadzenie do „Spedycji”.
  • wybór spedytora i przewoźnika, sytuacja prawna wewnątrzzakładowej komórki spedycyjnej.
 2. Zawarcie umowy spedycji i transportu.
  • różnice prawne pomiędzy spedycją i transportem, prawa i obowiązki stron zawierających umowę spedycji, charakterystyka Ogólnych Polskich Warunków Spedycyjnych.
 3. Proces spedycyjny w transporcie samochodowym.
  • dokumenty występujące w transporcie samochodowym, przebieg procesu transportowego i spedycyjnego w transakcjach importowych i eksportowych, uwarunkowania techniczne transportu samochodowego (m.in. środki transportu, pojemniki, kontenery, urządzenia przeładunkowe).
 4. Proces spedycyjny w transporcie samochodowym morskim.
  • specyfika spedycji i transportu droga morską, dokumenty występujące w transporcie morskim, przebieg procesu transportowego i spedycyjnego w transakcjach importowych i eksportowych.
 5. Proces spedycyjny w transporcie kolejowym.
  • charakterystyka międzynarodowych przewozów kolejowych w krajach Unii Europejskiej oraz byłego ZSRR, dokumenty występujące w transporcie kolejowym, przebieg procesu transportowego i spedycyjnego w transakcjach importowych i eksportowych.
 6. Charakterystyka rynku przewozów multimodalnych, kombinowanych, lotniczych i kurierskich.
 7. Charakterystyka warunków dostaw INCOTERMS 2000 oraz COMBITERMS.
  • interpretacja formuł INCOTERMS 2000, kwestie nieregulowane przez INCOTERMS 2000, struktura COMBITERMS.
 8. Ubezpieczenie ładunku w czasie transportu.
  • istota ubezpieczeń gospodarczych, rynek ubezpieczeniowy w poszczególnych gałęziach transportu, obowiązki ubezpieczonego przy wykonywaniu umowy ubezpieczenia.
 9. Znaczenie przystąpienia Polski do UE dla pracowników spedycji i transportu.
  • rynek usług transportowych i spedycyjnych w UE, regulacje prawne wykonywania usług i czynności spedycyjnych i transportowych w UE, zmiany polskiego prawa w celu dostosowania go do wymogów UE.
 10. Obsługa celna towarów.
  • ogólne przepisy Kodeksu Celnego, strony w postępowaniu celnym, rodzaje procedur celnych, elementy kalkulacyjne w postępowaniu celnym
Czytaj także:  Czas pracy w świetle najnowszych zmian

Koszt uczestnictwa i materiałów szkoleniowych:

Koszt udziału jednej osoby w szkoleniu wynosi 1 350 zł, W cenie zawarte są materiały szkoleniowe, obiady i przerwy kawowe. Organizator może zarezerwować hotel i wyżywienie dla uczestników szkolenia. Koszt zakwaterowania z całodziennym wyżywieniem wynosi 180 – 260 zł za dzień pobytu.

Dla uczestników poprzednich szkoleń logistycznych ODiTK prezent: roczna prenumerata czasopisma „Logistyka” lub książki z tematu logistyki o wartości około 100 zł.