Edukacja admin  

Szkoły i uczelnie

UczelniaRodzaj studiówDydaktyka i badania naukowe
GDAŃSK
Uniwersytet Gdański

www.ekonom.univ.gda.pl
Katedra logistyki
http://panda.bg.univ.gda.pl/~kl  
STUDIA MAGISTERSKIE PODYPLOMOWE  DOKTORANCKIEWstęp do logistyki, Logistyka marketingowa, Controlling, BPR ,SCM,EDI Blok zajęć poświęconych wszystkim gałęziom tranportu oraz spedycja ,eurologistyka, case study.
GORZÓW WIELKOPOLSKI
Wyższa Szkoła Biznesu
www.wsb.gorzow.pl
uczelnia niepaństwowa
STUDIA LICENCJACKIE koszt za semestr: dzienne – 2250 zł, zaoczne – 1600 złProjektowanie systemów logistycznych, zarządzanie logistyką
KRAKÓW
Akademia Ekonomiczna
www.ae.krakow.pl
STUDIA PODYPLOMOWE
 koszt za semestr: 3000 zł
 
LUBLIN
Politechnika Lubelska

 www.pol.lublin.pl  
STUDIA PODYPLOMOWE
koszt za semestr: 1900 zł
Specjalizacja: Zarządzanie i logistyka
OPOLE
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji

www.wszia.opole.pl
uczelnia niepaństwowa
STUDIA LICENCJACKIE – dzienne, zaoczne   koszt za semestr: dzienne – 1800 zł, zaoczne – 1550 złSpecjalizacja: marketing&logistyka;
POZNAŃ
Akademia Ekonomiczna

www.ae.poznan.pl
 
STUDIA MAGISTERSKIE – STUDIA PODYPLOMOWE
koszt za semestr: 1800 zł STUDIA DOKTORANCKIE – dzienne, zaoczne   koszt za semestr: studia dzienne – doktoranci otrzymują stypendium, zaoczne – 2000 zł
Logistyka, Strategie logistyczne, Strategie firm transportowych Logistyka międzynarodowa, Konfiguracja sieci logist., Zarządzanie centrami dystrybucji Technologie informacyjne, Badania operacyjne, Prawo transportowe, Zarządzanie w transporcie, Systemy informatyczne w logistyce, Logistyka w usługach, Strategia opakowań i design, Spedycja, Gry negocjacyjne Transport Międzynarodowy,
POZNAŃ
Politechnika Poznańska

www.put.poznan.pl
 
STUDIA MAGISTERSKIE,SUM dzienne, zaoczne koszt za semestr: dzienne – bezpłatne, zaoczne – 1600 zł   
POZNAŃ
Wyższa Szkoła Handlu i Usług

www.wshiu.poznan.pl
 uczelnia niepaństwowa
STUDIA LICENCJACKIE – dzienne, zaoczne, koszt za semestr: dzienne – 2250 zł, zaoczne – 2000 zł, wieczorowe – 2000 zł STUDIUM POLICEALNE – dzienne, zaoczne   koszt za semestr: ok. 2000 zł Towaroznawstwo, zarządzanie logistyką
POZNAŃ
Wyższa Szkoła Logistyki
 
www.logistics.pl
uczelnia niepaństwowa
STUDIA LICENCJACKIE – dzienne, zaoczne   koszt za semestr: dzienne – 2100 zł, wieczorowe – 1900 zł

POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE SPEDYTORA – dzienne koszt za semestr: 2100 zł
systemy logistyczne, systemy informatyczne, transport i spedycja, prawo przewozowe i celne, ekonomika przedsiębiorstw, gospodarka zapasami, ubezpieczenia, SCM, opakowania, zarządzanie jakością, zarządzanie personelem, koszty logistyki, normalizacja w logistyce, logistyka systemów urbanistycznych i komunalnych, controlling logistyczny, zarządzanie produkcją, racjonalizacja procesów logistycznych.
RADOM
Politechnika Radomska

status: uczelnia państwowa
STUDIA LICENCJACKIE – dzienne , (SUM koszt za semestr: 1200 zł ) 
RADOM
Wyższa Szkoła Finansów i Bankowości

 www.wsfib.pl
uczelnia niepaństwowa
STUDIA LICENCJACKIE – dzienne, zaoczne
koszt za semestr: dzienne – 1400 zł, zaoczne – 1350 zł
 
SZCZECIN
Politechnika Szczecińska

Al. Piastów 41
71-065 Szczecin
tel.: (0-91) 433 27 49
 
SUM – dzienne, zaoczne
koszt za semestr: dzienne – bezpłatne, zaoczne – 1100 zł
 
SZCZECIN
Uniwersytet Szczeciński

www.wzieu.univ.szczecin.pl
 
STUDIA PODYPLOMOWE   koszt za semestr: 1800 zł STUDIA DOKTORANCKIE – zaoczne   koszt za semestr: 4900 złStudium zarządzania logistycznego ; logistyka oraz poszczególne gałęzie transportu
WARSZAWA
Szkoła Businessu Politechniki Warszawskiej

www.sbus.pw.edu.pl

STUDIA PODYPLOMOWE
W ramach programu MBA w bloku Operations Management koszt za semestr: dzienne – równowartość 2300 euro w PLN, zaoczne – 2450 euro
 
WARSZAWA
Szkoła Główna Handlowa

www.sgh.waw.pl
 
STUDIA LICENCJACKIE – dzienne, zaoczne koszt za semestr: dzienne – bezpłatne, zaoczne – 2750 zł
STUDIA MAGISTERSKIE – dzienne, zaoczne koszt za semestr: dzienne – bezpłatne, zaoczne – 2750 zł STUDIA PODYPLOMOWE
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie koszt za semestr: 6800 zł STUDIA DOKTORANCKIE – zaoczne koszt za semestr: 2800 zł
Zarządzanie logistyczne, Logistyka międzynarodowa, Logistyka dystrybucji, TBM, Logistyka w sferze usług , Reengineering, Logistyka zaopatrzenia, Prognozowanie i składowanie Rachunek kosztów  w logistyce, JIT, Lean Management Case study, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Centra logistyczne  
WARSZAWA
Wyższa Szkoła Handlu i Prawa

 www.wship.edu.pl
uczelnia niepaństwowa
STUDIA LICENCJACKIE – dzienne, zaoczne, wieczorowe
koszt za semestr: 2500 zł STUDIA MAGISTERSKIE – dzienne, zaoczne, wieczorowe oraz SUM   koszt za semestr: 2500 zł
 
WARSZAWA
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego

www.wspiz.edu.pl
uczelnia niepaństwowa
STUDIA PODYPLOMOWE koszt za semestr: 3950 złLogistyka w przedsiębiorstwie, Zarządzanie produkcją, Controlling, Eurologistyka Marketing logistyczny, Zarządzanie zapasami, Zarządzanie przepływami materiałów i transportem Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa Zarządzanie systemami magazynowymi
WROCŁAW
Politechnika Wrocławska

www.pwr.wroc.pl
 
STUDIA MAGISTERSKIE – dzienne
STUDIA DOKTORANCKIE – dzienne  stypendia doktoranckie
 
WROCŁAW
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu

ul. Sołtysowicka 23
51-168 Wrocław
tel.: (0-71) 372 12 90
uczelnia niepaństwowa
STUDIA LICENCJACKIE – dzienne
2 koszt za semestr: 3000 zł
 
ZIELONA GÓRA
Politechnika Zielonogórska

www.pz.zgora.pl
 
STUDIA MAGISTERSKIE – dzienne, zaoczne   koszt za semestr: dzienne – bezpłatne, zaoczne – 1400 zł
Czytaj także:  Organizacje certyfikujące