Firmy admin  

TNT Express

TNT Express – firma kurierska

TNT Express na świecie

Historia TNT Express sięga 1946 roku, kiedy to w Australii powstała firma Thomas Nationwide Transport zajmująca się drogowym przewozem towarów na kontynencie australijskim. Dynamiczny rozwój firmy zapewnił jej osiągnięcie dominującej pozycji nie tylko w rodzimej Australii – TNT silnie wkroczyło na pozostałe rynki świata.

W 1973 roku TNT rozpoczęło działalność w Europie, oferując usługi kurierskie obejmujące ponad 200 krajów na świecie i realizowane za pośrednictwem własnej, nowoczesnej sieci lotniczej. W 1993 roku bliźniacza sieć połączeń lotniczych TNT objęła kraje Dalekiego Wschodu – wprowadzono wówczas serwis kurierski o niezwykłych jak na tamte czasy parametrach zarówno w kategorii tempa doręczeń, jak i jakości świadczonych usług.

Sukcesy TNT zbiegły się w czasie z narastającym zainteresowaniem firmami kurierskimi ze strony największych organizacji pocztowych na świecie, takich jak poczta holenderska, niemiecka czy francuska. W obliczu zbliżającej się demonopolizacji europejskiego rynku pocztowego firmy kurierskie dysponowały tym, czego nie posiadały poczty narodowe: ogromnym doświadczeniem w zakresie szybkiego transportu międzynarodowego oraz infrastruktury organizacyjnej obejmującej cały świat. Te atuty TNT przesądziły o przejęciu w 1996 roku jej udziałów przez holenderski koncern KPN, jeden z największych koncernów telekomunikacyjnych na świecie, którego własnością była m.in. Poczta Holenderska.

W 1997 roku, m.in. na podstawie bardzo dobrej rozpoznawalności marki TNT, podjęto decyzję o wydzieleniu z koncernu jego części pocztowo-kurierskiej i utworzeniu TPG (TNT Post Group, obecnie TPG N.V.). W jej skład weszły dwa odrębne organizmy: TNT oraz PTT, czyli Poczta Holenderska.

Kalendarium

1946Thomas Nationwide Transport (TNT) rozpoczyna działalność w Australii
1961W roku 1961 firma TNT jest notowana na giełdzie w Sydney
1973Zainicjowanie działalności TNT w Europie
1976Zaczyna funkcjonować Europejska Sieć Drogowa
1987TNT powołuje ogólnoeuropejską sieć transportu powietrznego w celu obsługi ekspresowych przesyłek kurierskich „door to door” w ciągu jednej nocy, pomiędzy głównymi miastami europejskimi, z wykorzystaniem firmowych odrzutowców transportowych
1992Powstaje GD Express Worldwide (GDEW) uformowane z TNT Express Europe, TNT Skypak, TNT Mailfast oraz poczty kanadyjskiej, holenderskiej, francuskiej, niemieckiej i szwedzkiej. TNT posiada 50 proc. udziałów GDEW
1996KPN, holenderski koncern pocztowo – telekomunikacyjny wykupuje 100 proc. udziałów TNT i GDEW
1998TNT otwiera w Liège w Belgii nowoczesne Międzynarodowe Centrum Przeładunkowe, a także Przedstawicielstwo Lotnicze. TNT Post Group NV (TPG) wydziela się ze struktur KPN i jest notowane na giełdach w Amsterdamie, Nowym Jorku, Londynie i Frankfurcie. Zarówno TNT, jak i TPG otrzymują nowe tożsamości korporacyjne
1999TNT wykupuje Jet Services – jedynego ogólnokrajowego dostawcę zintegrowanych ekspresowych powietrznych i drogowych usług kurierskich we Francji. TNT otwiera duże, zautomatyzowane Centrum Sortujące European Road Express w Duiven w Holandii. Utworzony zostaje oddzielny zespół TNT Express do zarządzania wszystkimi działaniami Express będącymi w gestii TPG
2001TNT Express wprowadza iSolutions, kompletny system zarządzający przesyłkami, przyspieszający proces obsługi przesyłek nadawanych drogą elektroniczną
2001TNT Post Group N.V zmienia nazwę na TPG N.V.

TNT Express w Polsce

TNT Express jest liderem rynku kurierskiego w Polsce. Od chwili rozpoczęcia działalności w Polsce (w 1992 roku) TNT Express odnotowywało niezwykle dynamiczny wzrost, coraz energiczniej zdobywając polski rynek. Największym sukcesem firmy okazała się lojalność i zaufanie coraz liczniejszego grona klientów.

Rozpoczęcie działalności firmy na polskim rynku stanowiło ważne uzupełnienie europejskiej i światowej sieci operacyjnej TNT. Początkowo firma obsługiwała głównie rynek dokumentowy i dystrybucję małych paczek za pomocą lotów liniami komercyjnymi. Po uruchomieniu w 1995 roku własnego połączenia lotniczego, TNT rozszerzyło ofertę o ciężkie i pilne frachty lotnicze, a w rok później uzupełniło ją o jedną ze swych najważniejszych usług w Europie – fracht drogowy.

Wysoka dynamika osiąganych przychodów oraz znaczny wzrost udziału w rodzimym rynku międzynarodowych przesyłek kurierskich spowodowały, że polskie TNT awansowało w ramach Grupy do rangi lidera regionu Europy Środkowej i Wschodniej.

Obecnie TNT w Polsce zatrudnia ponad 500 pracowników i posiada 15 oddziałów na terenie całego kraju oraz 4 własne agencje celne. Firma operuje dwoma własnymi, bezpośrednimi połączeniami lotniczymi z Warszawy i Katowic do europejskiego centrum operacyjnego TNT w Belgii oraz trzecim połączeniem komercyjnym z Gdańska. Jeśli dodamy do tego system regularnych, nocnych połączeń samochodowych pomiędzy Warszawą a pozostałymi oddziałami oraz codzienne połączenie drogowe z Hanowerem w Niemczech – otrzymujemy pełny obraz obecności TNT w Polsce.

Ponad 98 proc. klientów TNT Express to polskie i zagraniczne firmy, które coraz chętniej korzystają z usług firmy doceniając profesjonalizm i kulturę korporacyjną TNT. W celu zapewnienia właściwej obsługi dużych międzynarodowych kontraktów firma powołała specjalistyczny zespół, tzw. Global Major Accounts, którego zadaniem jest świadczenie firmom wszechstronnej opieki i pomocy według jednolitych standardów korporacyjnych, niezależnie od tego czy klient jest zlokalizowany w Hiszpanii, Polsce, czy na Filipinach.

TNT oferuje swoim klientom wszechstronną paletę usług. Obecnie jest to bez wątpienia najbogatsza oferta w Polsce. TNT oferuje dostarczanie „door to door” zarówno pilnych dokumentów i niewielkich paczek, jak i przesyłek, które rzadko są kojarzone z przesyłkami kurierskimi: wielopaczkowych i ciężkich frachtów lotniczych, przesyłek specjalnych (tzw. Specjal Services – zawierają m.in. próbki badawcze, krew czy kultury bakterii), przesyłek niebezpiecznych w transporcie lotniczym i drogowym oraz systemowych frachtów drogowych.

Kolejną obok rzetelności cechą charakterystyczną dla TNT jest szybkość: przesyłka odebrana przez kuriera TNT późnym popołudniem np. z Krakowa lub Wrocławia, zostanie doręczona następnego dnia rano do godziny 9.00 do większości miast w Europie. Żadna inna firma nie robi tego szybciej.

Najbliższą przyszłość TNT Express wyznaczają przede wszystkim inwestycje w nowoczesne technologie, gwarantujące szybkość i łatwy dostęp do informacji o przesyłkach. Tylko do końca 2001 roku wydatki te pochłoną ponad pół miliona złotych, zaś w przyszłym roku ponad 2 miliony. TNT planuje również zwiększenie liczby oddziałów w Polsce z 15 do 20 z myślą o skróceniu czasu doręczania przesyłek i obniżeniu operacyjnych kosztów doręczeń.

Długofalowa strategia firmy obejmuje dwie istotne pozycje. TNT analizuje możliwość uruchomienia własnego serwisu miejskiego w większych aglomeracjach w kraju, a także rozpatruje możliwość zlokalizowania w Polsce drogowego portu przeładunkowego dla przesyłek kategorii Economy Express kierowanych do krajów nadbałtyckich oraz na Ukrainę i Białoruś.

W marcu br. wysoka jakość wewnętrznych procedur TNT została potwierdzona poprzez przyznanie Certyfikatu Jakości ISO 9002, zaś kilka tygodni wcześniej – w programie pod patronatem Ministra Gospodarki – firma otrzymała zaszczytny tytuł „Inwestor w kapitał ludzki”. Stanowi on polski odpowiednik posiadanego już przez TNT brytyjskiego standardu w tej dziedzinie, przyznawanego przez organizację „Investor in People”.

TNT Express jest pierwszym laureatem tego zaszczytnego tytułu w gronie międzynarodowych firm o globalnym zasięgu.

Kalendarium

1992Rozpoczęcie działalności w Polsce
1995Uruchomienie własnego połączenia lotniczego z Warszawy
1995Biuro Główne TNT przeprowadza się do nowej siedziby na lotnisku
1996Uruchomienie serwisu drogowego
1998Uruchomienie lotniczego połączenia komercyjnego z Katowic
1998Wprowadzenie nowych standardów korporacyjnych
1999Zwiększenie możliwości przewozowych w transporcie drogowym z 2,5 T dziennie do 24 T, cztery razy w tygodniu
2000Oddział warszawski i Biuro Główne przenoszą się do nowej siedziby w Markach
2000Mapa zasięgu rozszerza się o 3 nowe lokalizacje – Bydgoszcz, Lublin
i Rzeszów
2000Uruchomienie lotniczego połączenie komercyjnego z Gdańska
2001Uruchomienie własnego lotniczego połączenia z Katowic
2001TNT otrzymuje godło „Inwestor w Kapitał Ludzki”
2001TNT otrzymuje Certyfikat Jakości ISO 9002:1994

W drodze do Unii Europejskiej

TNT Express jako pierwsza spośród firm kurierskich uzyskała pozwolenie na stosowanie procedur uproszczonych w imporcie i eksporcie, w procedurach dopuszczenia do obrotu
i wywozu.

Możliwość korzystania z procedur uproszczonych w imporcie pozwoli TNT Express oferować Klientom znacznie krótszy czas doręczania przesyłek międzynarodowych. Odbiór przesyłek będzie możliwy już w dniu przylotu samolotu. Jest to dogodne rozwiązanie dla Klientów, którym zależy na jak najszybszym ich otrzymaniu.

Zwolnienie przesyłki z cła, a następnie dostarczenie do odbiorcy będzie możliwe na podstawie powiadomienia kierowanego przez TNT do Urzędu Celnego. W powiadomieniu znajdą się informacje dotyczące rodzaju przesyłki, jej wagi i wartości, miejsca przeznaczenia, odbiorcy. Według Prawa Celnego na podstawie informacji zawartych w powiadomieniu celnicy będą zobligowani (w ciągu
2 godzin) do wydania zgody o zwolnieniu bądź zatrzymaniu przesyłki.

Pozostałe niezbędne do odprawy celnej dokumenty powinny zostać dostarczone do Urzędu w ciągu 30 dni od momentu zgłoszenia przesyłki. Powyższe oznacza, że Klienci TNT otrzymali możliwość kompletowania dokumentów już po odebraniu przesyłki.

Początkowo procedurami uproszczonymi zostaną objęte przesyłki międzynarodowe największych klientów TNT Express. Pierwsze przesyłki zostały odprawione nowym systemem już w listopadzie br. Docelowo TNT planuje objęcie nowymi procedurami największych klientów, co nastąpi prawdopodobnie w przyszłym roku.

Wprowadzając procedury uproszczone TNT Express przygotowuje się do włączenia Polski
do wspólnego obszaru celnego Piętnastki.

„Cieszymy się, iż TNT jako pierwsza firma kurierska w Polsce została uznana przez polskie władze celne za spełniającą wszystkie warunki konieczne do otrzymania zgody na odprawy
w trybie uproszczonym.

Możliwość stosowania tych procedur przez agencje celne TNT to rzeczywisty przełom w sferze serwisu, który oferujemy naszym klientom.

Sądzę, iż rozwiązanie to będzie szczególnie cenne dla klientów sektora produkcyjnego, gdzie czas doręczenia przesyłek od dawna liczy się już nie tyle w dniach , co raczej w godzinach.

Na początku pragniemy zaproponować tę formę odpraw firmom realizującym za pośrednictwem TNT dostawy w technologii „just in time” . Mam tu na myśli głównie sektory – motoryzacyjny i elektroniczny. Z biegiem czasu chcemy objąć procedurami uproszczonymi jak największą liczbę naszych klientów” – mówi Dyrektor Generalny TNT Express, Robert Mianowski.

TNT bardzo dokładnie przygotowało się do wdrożenia procedur uproszczonych.

Pracownicy Firmy zostali przeszkoleni przez przedstawicieli Głównego Urzędu Celnego w zakresie przepisów celnych, możliwości oraz zagrożeń stosowania omawianych procedur.

W chwili obecnej TNT posiada trzy pozwolenia na stosowanie procedur uproszczonych. Wniosek
o pozwolenia został pozytywnie rozpatrzony przez Urząd Celny Port Lotniczy Warszawa, Urząd Celny Port Lotniczy Pyrzowice oraz Urząd Celny Modlińska.

Na pierwszym miejscu bezpieczeństwo przesyłek

TNT Express – światowy potentat kurierski – od pierwszego września wprowadza system GPS we  wszystkich swoich samochodach ciężarowych działających na terenie Polski. Klienci TNT Express mogą spać spokojnie – dzięki rozbudowanemu systemowi z wykorzystaniem nawigacji satelitarnej, w istotny sposób ograniczono możliwość utraty samochodu i przewożonych w nim przesyłek kurierskich.

Wprowadzenie nowego systemu w strukturze TNT Express kosztowało ponad 100 tysięcy złotych. W tej chwili odbiorniki zamontowano już we wszystkich samochodach, operujących na 17 trasach w całej Polsce. W każdym momencie dyspozytor jednej z 6 wyspecjalizowanych stacji monitoringu ma pełne informacje o tym, w którym miejscu znajduje się firmowy samochód, jest też w stanie sprawdzić z jaką prędkością porusza się pojazd i jak często wykonuje on przerwy na trasie.

Niemniej ważny jest też aspekt bezpieczeństwa kierowców – system umożliwia bowiem podsłuch kabiny i zdalne – na życzenie operatora – odłączenie zapłonu w aucie i zatrzymanie silnika. Każdy sygnał alarmowy jest dokładnie weryfikowany, a informacja o zdarzeniu trafia do oficera dyżurnego najbliższej jednostki policji. W tym samym czasie o wystąpieniu zaburzenia w systemie przewozu przesyłek zawiadamiana jest także centrala TNT Express.
W razie wypadku czy próby kradzieży, TNT Express może błyskawicznie reagować, np.: wysyłając w żądane miejsce samochód zastępczy – przesyłki trafiają więc do klienta bez żadnego opóźnienia!

Każdy z samochodów TNT Express został wyposażony w urządzenie FINDER 300. W aucie ukryto kilka czujników sygnalizujących każde otwarcie drzwi i uruchomienie silnika. FINDER 300 wykorzystuje GPS – Global Positioning System – system nawigacji oparty na 24 aktywnych satelitach. GPS umożliwia m.in. ustalenie precyzyjnej pozycji z dokładnością do 20 metrów, i to niemal w każdym zakątku kuli ziemskiej. Nowy system ma podwójne znaczenie – podnosi poziom bezpieczeństwa przesyłek, co procentuje wzrostem zaufania klientów do TNT Express.