Standard EAN i UCC
Logistyka admin  

Znaczenie standardów EAN i UCC we współczesnym e-biznesie

Prezentacja pochodzi z konferencji 'Zarządzanie dystrybucją i magazynowaniem’ (Warszawa, 20-21 czerwca 2002)

Tematyka wystąpienia:

Gospodarka elektroniczna to szerokie pojęcie obejmujące wykorzystanie nowoczesnych technologii do sprawnego zarządzania przepływem materiałów w oparciu o towarzyszący mu i skorelowany z nim bezpieczny przepływ informacji oraz pieniędzy. W rzeczywistości globalnej wioski o sukcesie e-biznesu decyduje akceptacja standardów i powszechność ich stosowania.

Efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw wymaga posługiwania „wspólnym językiem” w zakresie identyfikacji towarów i przesyłanych danych. Tylko takie podejście stwarza partnerom biznesowym możliwość wymiany wiarygodnych danych w czasie rzeczywistym, a tym samym przyspieszenie przepływu strumienia materiałów i podniesienie poziomu obsługi klienta.

System EAN·UCC jako jedyny na świecie oferuje  uniwersalne, ponadbranżowe  rozwiązania w tym zakresie. Obejmują one zarówno zestaw spójnych narzędzi umożliwiających jednoznaczną identyfikację, kodowanie i elektroniczną wymianę danych, jak również dopracowane w szczegółach scenariusze biznesowe. Rozwiązania te są  wdrażane z powodzeniem w wielu krajach na świecie, a zdobyte doświadczenia wykorzystywane do dalszego rozwijania i promocji standardów.

W wystąpieniu zostaną przedstawione najważniejsze z punktu widzenia codziennych operacji grupy już stosowanych standardów, dotyczące:

  • identyfikacji podmiotów i przedmiotów elektronicznej gospodarki
  • standardowej reprezentacji danych
  • elektronicznej wymiany dokumentów i informacji handlowych

Szybkość adaptacji wymienionych standardów do praktyki gospodarczej będzie decydować o możliwościach włączenia się polskich przedsiębiorstw do tworzących się obecnie globalnych sieci informacyjnych budowanych w oparciu o elektroniczne katalogi.

Sylwetka prelegenta:

Dr inż. Elżbieta Hałas
Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, gdzie uzyskała tytuł magistra inżynierii biomedycznej. Od 1990 roku pracuje w  Instytucie Logistyki i Magazynowania, w którym  kieruje  Centrum Kodów Kreskowych, odpowiedzialnym za administrowanie systemem EAN·UCC w Polsce.W roku 1998 obroniła pracę doktorską na Politechnice Poznańskiej z zakresu zarządzania zapasami.

Specjalizuje się  w problemach wykorzystania standardów EAN/UCC w zarządzaniu łańcuchami dostaw.Jest współautorem książki pt. „Kody kreskowe”. Uczestniczy w pracach międzynarodowej grupy ekspertów ds. rozwoju i wdrażania standardów EAN/UCC. Koordynuje pracami krajowej Grupy ds. EDI przy Klubie ECR. Jest także współwykonawcą realizowanych przez ILiM projektów restrukturyzacji łańcuchów dostaw w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych.

Czytaj także:  VMI - Zarządzanie zapasami przez dostawcę

dr Elżbieta Hałas – Instytut Logistyki i Magazynowania – Centrum Kodów Kreskowych

Fot. Pixabay